Δραστηριοτητες Τομεα Περιβαλλοντος

Αναβάθμιση τμήματος του ΥΠΕΧΩΔΕ σε Διεύθυνση Φύσης και Βιοποικιλότητας

E-mail Εκτύπωση PDF

Με Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναβαθμίστηκαν δύο Τμήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ σε Διευθύνσεις, η Διεύθυνση Φύσης και Βιοποικιλότητας και η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, ενώ, ταυτόχρονα, ιδρύθηκε Αυτοτελές Γραφείο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Νομικών Πληροφοριών.
Η Διεύθυνση Φύσης και Βιοποικιλότητας θα ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θα διαρθρώνεται σε πέντε (5) θεματικά τμήματα, ως εξής:
 
1. Τμήμα Στρατηγικής – Νομικής Υποστήριξης για το Φυσικό Περιβάλλον
2. Τμήμα Βιοποικιλότητας
3. Τμήμα Εθνικού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών
4. Τμήμα Βιοτεχνολογίας
5. Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης
 
Η στελέχωση των τμημάτων της Διεύθυνσης θα γίνει με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.
Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009 05:32 )
 

Βιολογικά επαγγέλματα σε θέματα περιβάλλοντος

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς: Βιολογικά Τμήματα

Αξιότιμοι κύριοι, Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.) στο πλαίσιο διαλόγου που ξεκινά με τα Βιολογικά Τμήματα
Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 07:44 ) Περισσοτερα...
 

Απεντομώσεις- Νομοθετική Τροποποίηση 1

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς: Υπουργό  Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων Κοιν. Δ/νση Προστασίας Φυτών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την αριθμ. 152347/3807 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας "περί καταπολέμησης των εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους" έχει θεσπιστεί ειδική άδεια για τις επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία εφαρμογής καταπολέμησης εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Η άδεια αυτή εκδίδεται από τη Δ/νση Προστασίας Φυτών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και ανανεώνεται κάθε πέντε έτη εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προυποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε. Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ορίζεται ότι: "ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ή να απασχολεί με υπαλληλική σχέση ένα από τους επιστήμονες που ορίζει το Β.Δ. 364/67, άρθρο 4 (Ιατρό, Γεωπόνο, Φαρμακοποιό, Χημικό) και ο επιστήμονας αυτός είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και χωρίς επιπτώσεις δημόσια υγεία καταπολέμηση και υποχρεώνεται να επιβλέπει την εφαρμογή της".

Η μη αναφορά της ειδικότητας του Βιολόγου ανάμεσα στους επιστήμονες που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη κατά την χρονική στιγμή υπογραφή του υπόψη Β.Δ., καθώς δεν είχαν ιδρυθεί ακόμη Βιολογικά Τμήματα στην χώρας μας, αλλά δεν δικαιολογεί πλέον σήμερα με κανένα τρόπο τον αποκλεισμό των Βιολόγων από την υπόψη επαγγελματική απασχόληση.

Οι πτυχιούχοι Βιολογίας διαθέτουν επιστημονική αρτιότητα αναφορικά με το αντικείμενο, η οποία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις (Εντομολογία, Ζωολογία, Οικολογία και Εφαρμοσμένη Οικολογία, Φυσιολογία Ζώων/Φυτών, Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, Οργανική και Ανόργανη Χημεία, Ανοσοβιολογία, Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων κλπ) για επαρκή και ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

την τροποποίηση του άρθρου 4 του Β.Δ. 364/67 και της Υπ Απόφασης 15234/3807, ώστε στις ειδικότητες του επιστήμονα απεντομώσεων και την σχετική αδειοδότηση να συμπεριληφθεί και ο κλάδος των Βιολόγων

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι στην Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων μπορείτε να βλέπετε ένα σύμμαχο / σύμβουλο στην προσπαθεία σας για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, ο οποίος προσπαθεί διαρκώς για την υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων και αντικειμένων που αφορούν στα γνωστικά του πεδία και τις εφαρμογές τους.

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 06 Ιανουαρίου 2009 21:37 )
 

Απεντομώσεις- Νομοθετική Τροποποίηση 2

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς: Δ/νση Προστασίας Φυτών Κοιν.: Υπουργό Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αξιότιμε κύριε, Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι : Η κυρίαρχη αντίληψη σήμερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων παρουσίας παρασίτων

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2009 06:21 ) Περισσοτερα...
 
Εγγραφείτε στην ΠΕΒ και πάρτε μέρος στις ομάδες εργασίας της. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, έχει την ανάγκη της συμμετοχής όλων μας!!!


Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες


Συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Δίκτυο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Βιοεπιστήμες !!!

Υποβολή άρθρων, ειδήσεων, ανακοινώσεων, κλπ.

 Στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: grammateia@gmail.com


Προκηρύξεις ΘέσεωνΕπιστολές που λάβαμε