Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την σύσταση της ολιγομελούς εκδοχής (Συντονιστής, Αναπληρωτής Συντονιστής, και Μέλη) των Θεματικών Επιτροπών της Π.Ε.Β. (Υγείας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Τροφίμων) όπως αυτή αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Β. της 24/6/2017 με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους κατόπιν της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έγινε από το Δ.Σ.

Η σύσταση και λειτουργία των Θεματικών Επιτροπών προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ.7 και άρθρο 23 του Καταστατικού της Π.Ε.Β. (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β.).

Ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό (Ε.Κ.) της Π.Ε.Β., ο οποίος και ψηφίστηκε από τα μέλη του τρέχοντος Δ.Σ. (Πράξη 2, 3-2-2017) (αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Β.).

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό οι Θεματικές Επιτροπές διαχειρίζονται και οργανώνουν τα διάφορα θέματα που αφορούν τον αντίστοιχο τομέα προτείνοντας, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου, τις αντίστοιχες δράσεις στο Δ.Σ. χωρίς οι προτάσεις να είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ.

Την ευθύνη της τελικής απόφασης έχει πάντα το Δ.Σ. της Π.Ε.Β.

Διαβάστε αναλυτικότερα για τα μέλη των επιτροπών και τις υποχρεώσεις τους.

Θέσεις Εκπαίδευσης

Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: υγε...

06 Ιουλίου 2017
Διϊδρυματικό ΠΜΣ «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: υγεία, νόσος και φυσική επιλογή"

Tα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ προκηρύσσουν τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο "Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών". (ΔΠΜΣ) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης...

Θέσεις Εργασίας

Δύο θέσεις για Βιολόγους στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (7Κ/2017)

02 Ιουλίου 2017
Δύο θέσεις για Βιολόγους στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (7Κ/2017)

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2017 από τον ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει 2 θέσεις και για Βιολόγους, σχετικές με το περιβάλλον στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υποβολή αιτήσεων 11 έως 26 Ιουλίου 2017. Δείτε τον πίνακα κατανομής των θέσεων της προκήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, ακολουθήστε το σύνδεσμο του ΑΣΕΠ.

Επιμορφώσεις

3η Ανακοίνωση της ΟΕ για το 4ο Συνέδριο: "Η Βιολογία στην Εκπαίδε...

16 Ιουλίου 2017
3η Ανακοίνωση της ΟΕ για το 4ο Συνέδριο: "Η Βιολογία στην Εκπαίδευση"

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την τρίτη ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση». Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» , διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.), σε συνεργασία με την ΔΙ.Δ.Ε. Πειραιά και...