Κατηγορία: Επιμόρφωση Φορέων Εμφανίσεις: 674

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι τρεις ελληνικές φοιτητικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο

Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM 2019, που πραγματοποιήθηκε στη

Βοστώνη 31 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την iGEM Athens 2019, από το

Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την iGEM Thessaloniki 2019,

από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την iGEM Thessaly 2019 από το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλες οι ομάδες απέσπασαν Χρυσό Μετάλλιο καθώς και επιπλέον

υποψηφιότητες και διακρίσεις στις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν.

Το Δελτίο Τύπου