Κατηγορία: Ανακοινώσεις-ΔΤ ΠΕΒ-Παιδεία Εμφανίσεις: 164

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Η Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας σας κοινοποιεί τις θέσεις της σχετικά με την ελλειπή χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. 
Παρά τις επαναλαμβανόμενες διακηρύξεις/ δεσμεύσεις της πολιτείας για ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη συγκράτηση των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και τον επαναπατρισμό όσων έφυγαν στο εξωτερικό, ελάχιστα έχουν γίνει.

Η πλήρης ανακοίνωση.