Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Παιδεία Εμφανίσεις: 210

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) διενεργεί έρευνα μεταξύ

καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων (φυσικών, χημικών,

βιολόγων κ.ά) σχετικά με την κάλυψη θεμάτων ακτινοβολιών και

ακτινοπροστασίας στα σχολικά εγχειρίδια Γυμνασίου και Λυκείου. Η εταιρία

μας, Palmos Analysis, ως τεχνικός σύμβουλος της ΕΕΑΕ, έχει αναλάβει τη

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας πεδίου, η οποία περιλαμβάνει την

συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού on-line ερωτηματολογίου από καθηγητές Μέσης

Εκπαίδευσης που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά,

καθώς και σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε όλη την χώρα.

 

Η έρευνα ΕΔΩ