Κατηγορία: Διδακτορικά-Post Εμφανίσεις: 611

Το εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναζητά ερευνητή - μεταδιδάκτορα σχετικό στον τομέα των βιοεπιστημών προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στα πλαίσια υλοποίησης Ερευνητικού έργου χρονικής διάρκειας 2 ετών με συνολική αμοιβή 40.000 ευρώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ