Κατηγορία: Διδακτορικά-Post Εμφανίσεις: 464

1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στον σύνδεσμο.