Κατηγορία: Διδακτορικά-Post Εμφανίσεις: 2706

Η Β΄Δερματολογική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» με επιστημονικά υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Παπαδαυίδ Ευαγγελία αναζητά α) έναν μεταδιδάκτορα βιολόγο και β) έναν υποψήφιο διδάκτορα για την διερεύνηση των μηχανισμών στην παθογένεια των δερματικών λεμφωμάτων με σκοπό τη βελτίωση της θεραπείας  και την ανάδειξη μη /ελάχιστα επεμβατικής διαγνωστικής/προγνωστικής μεθόδου για τα CTCL. 

 

Περισσότερες πληροφορίες