Κατηγορία: Προσλήψεις Εμφανίσεις: 2228

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ζητείται Μοριακός Βιολόγος για την κάλυψη θέσης υπεύθυνου εργαστηρίου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη εμπειρία.

Επίσης απαραίτητα είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ο χειρισμός Η/Υ.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email:

hr55570@yahoo.com