Κατηγορία: Μεταπτυχιακά Εμφανίσεις: 136

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που οδηγεί στην απονομή

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής έως 15/01/2021.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων